TIN TỨC

 • Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Báo chí học
 • (Tiếng Việt) Chương trình đào tạo bậc đại học ngành Báo chí
 • (Tiếng Việt) Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo chuẩn bậc đại học ngành báo chí
 • (Tiếng Việt) Các hoạt động chuyên môn của sinh viên báo chí trong tháng 1/2012
 • (Tiếng Việt) Báo chí hát 4 - "Đam mê là không chê"
 • (Tiếng Việt) Nam sinh Khoa Báo đăng quang Tài sắc Nhân văn 2013
 • (Tiếng Việt) K56 đăng quang Tứ hùng Cup
 • (Tiếng Việt) Chiến thắng để tiếp tục cuộc chơi
 • (Tiếng Việt) Cuộc thi viết luận nhằm tôn vinh vai trò của phụ nữ trong khoa học và công nghệ
 • (Tiếng Việt) Hội thảo khoa học quốc tế về quản trị nguồn tin
 • (Tiếng Việt) 105 công trình tranh giải NCKH sinh viên
 • (Tiếng Việt) Hội thảo về nghiên cứu văn hóa truyền thông đại chúng

ĐÁNH GIÁ VỀ KHOA