Các chương trình đào tạo của viện

 Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông là đơn vị cấp khoa duy nhất tại Việt Nam đào tạo 2 ngành học: Báo chí và Quan hệ công chúng.

Công tác nghiên cứu của viện

Ngoài nhiệm vụ đào tạo, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông còn là một trong những trung tâm nghiên cứu báo chí truyền thông hàng đầu của cả nước.
Mặc dù đội ngũ cán bộ giảng viên không đông, nhưng các cán bộ giảng viên của viện đã thực hiện và nghiệm thu 1 đề tài cấp Nhà nước, 12 đề tài nghiên cứu cấp ĐHQGHN (đạt kết quả tốt và xuất sắc), gần 20 đề tài nghiên cứu cấp trường, đạt kết quả tốt và xuất sắc.