Cô Đặng Thị Thu Hương được phong học hàm PGS năm 2013

[:vi]

Ngày 4/11/2013, Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước đã ban hành Quyết định số 148/QĐ-HĐCDGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2013. Trong số đó, TS. Đặng Thị Thu Hương, Chủ nhiệm Khoa Báo chí và Truyền thông đạt chuẩn chức danh PGS.

35b

PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương
PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương sinh năm 1975 tại Hà Nội, tốt nghiệp đại học khóa đầu tiên (K36) của Khoa Báo chí, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (tiền thân của Khoa Báo chí và Truyền thông hiện nay).

Năm 1995, sau khi Tốt nghiệp đại học, cô được giữ lại làm giảng viên của Khoa.

Năm 2008, cô bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ về phát thanh tại Vương quốc Anh.

PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương từng là Giám đốc Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Hiện là Chủ nhiệm Khoa Báo chí và Truyền thông, Phó chủ nhiệm Bộ môn Nghiên cứu Truyền thông thuộc Khoa.

Lĩnh vực nghiên cứu của PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương là phát thanh, công chúng truyền thông và phương pháp nghiên cứu truyền thông.

Năm 2013, cả nước có 56 nhà giáo đạt chuẩn chức danh giáo sư và 491 nhà giáo đạt chuẩn chức danh phó giáo sư. Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội góp mặt 5 giáo sư và 28 phó giáo sư. PGS.TS. Lê Anh Vinh (Đại học Giáo dục, ĐHQGHN) sinh năm 1983 là PGS trẻ nhất trong đợt phong này.

Xem Lý lịch khoa học của PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương tại ĐÂY

fjc.edu.vn
[:]