Các chương trình đào tạo của viện

 Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông là đơn vị cấp khoa duy nhất tại Việt Nam đào tạo 2 ngành học: Báo chí và Quan hệ công chúng.

Triết lý đào tạo

Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Triết lý đào tạo như sau:

NĂNG ĐỘNG – SÁNG TẠO – NHÂN VĂN – CHÍNH TRỰC