PGS.TS Đặng Thị Thu Hương
Chủ nhiệm Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông (trường ĐH KHXH và NV, ĐHQG Hà Nội)

Chủ tịch Hội đồng khoa học ngành Báo chí và Truyền thông (trường ĐH KHXH và NV, ĐHQG Hà Nội), Ủy viên Hội đồng khoa học và đào tạo trường ĐH KHXH và NV, Ủy viên kiêm Thư ký khoa học Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia NAFOSTED,Ủy viên kiêm Thư ký khoa học của Hội đồng liên ngành Văn học – Báo chí (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Lý lịch khoa học

PGS.TS DƯƠNG XUÂN SƠN
Giảng viên

Tiến sĩ Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Minsk Belaruxia1989. Chuyên ngành Báo chí

Lý lịch khoa học

TS NGUYỄN THỊ DỊU
Giảng viên

Tiến sĩ chuyên ngành: Báo chí. Năm cấp bằng: 2017. Nơi đào tạo: Đại học Tổng hợp hữu nghị các dân tộc Nga

Lý lịch khoa học

PGS.TS Vũ Quang Hào
Giảng viên

Giảng viên cao cấp Khoa Báo chí và Truyền thông,
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội

Lý lịch khoa học

PGS.TS NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
Giảng viên

Lý lịch khoa học

TS. ĐỖ ANH ĐỨC
Giảng viên

Lý lịch khoa học