Giới thiệu khoa Báo chí và Truyền thông

Khoa Báo chí và Truyền thông được thành lập theo Quyết định số 566/TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Hồng Quân ký ngày 29/6/1990, với tên gọi Khoa Báo chí (trường Đại học Tổng hợp Hà Nội). Ngày 12/10/1992, khoa tổ chức khai giảng khóa học đầu tiên ngành Báo chí với 160 sinh viên. Ngày 17/4/1997, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định số 1295/TCCB giao nhiệm vụ đào tạo Cao học ngành Báo chí cho khoa Báo chí và Truyền thông (trường ĐH KHXH và NV, ĐHQG Hà Nội). Năm 2005, khoa Báo chí và Truyền thông được giao nhiệm vụ đào tạo Tiến sỹ ngành Báo chí. Tháng 4/2008, ĐHQG Hà Nội đã quyết định bổ sung tên Khoa Báo chí thành Khoa Báo chí và Truyền thông. Đây là dấu mốc mới mở ra việc xây dựng và đào tạo mới các chuyên ngành của báo chí và truyền thông hiện đại, phù hợp với thực tiễn phát triển của báo chí, truyền thông nước nhà và xu thế hội nhập với với báo chí, truyền thông thế giới. Năm 2012, năm mở ngành Quan hệ công chúng (PR), tuyển sinh khóa 1 từ năm 2013. Sự kiện này đánh dấu bước trưởng thành mới, đa dạng hóa ngành đào tạo, tạo cơ hội cho những người đam mê, tâm huyết với công việc khá mới mẻ này ở nước ta. Đồng thời cũng tạo tiền đề để phát triển thành Viện đào tạo Báo chí Truyền thông hiện nay

Hiện nay, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông là một trong 2 cơ sở đào tạo và nghiên cứu báo chí truyền thông lớn nhất ở Việt Nam, đào tạo 3 bậc học từ cử nhân đến tiến sỹ ngành Báo chí. Hiện nay khoa có 4 tổ bộ môn là: Nghiên cứu truyền thông, Phát thanh – Truyền hình, Báo in – Báo điện tử, và PR- Quảng cáo.

Theo định hướng một đại học nghiên cứu, với tư cách là một bộ phận đào tạo của trường, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã lập kế hoạch phát triển với những mục tiêu, định hướng, quy mô phát triển và quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ ưu tiên v.v… thể hiện rõ sứ mệnh và tầm nhìn đến năm 2020 của mình như sau:

Sứ mệnh: Phấn đấu trở thành một cơ sở đào tạo và nghiên cứu có uy tín về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực báo chí truyền thông, đáp ứng nhu cầu cao của một xã hội thông tin trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Tầm nhìn: Nâng cao chất lượng sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự nghiệp đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội và từng bước hội nhập quốc tế.

Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã có 1 nhà giáo nhân dân (GS. Hà Minh Đức), 2 nhà giáo ưu tú (PGS.TSKH Đỗ Xuân Hà, TS. Trịnh Hồ Khoa), 1 giảng viên đạt Huân chương Lao động hạng Nhất (GS. Hà Minh Đức), 2 cán bộ giảng viên đạt Huân chương Lao động hạng Ba (GS. Hà Minh Đức, PGS.TSKH Đỗ Xuân Hà).Đặc biệt, GS. Hà Minh Đức đã vinh dự được nhận một Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật (năm 2000), một Giải thưởng Nhà nước về nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn (2001), và đặc biệt GS được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ  (năm 2012) với cụm công trình: Sự nghiệp văn học, báo chí Hồ Chí Minh và một số vấn đề lý luận, thực tiễn văn hóa, văn nghệ Việt Nam.

Danh sách đội ngũ giảng viên

 

Giới thiệu